หลักสูตรฝึกอบรม

0582405002 โครงการการจัดการคลังข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์ D-Learn (รุ่นที่ 2) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 31 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา : 08:30 - 04:30 น.
สถานที่ : ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร

ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล : https://www.arit.rmutt.ac.th/2024/05/17/d-learn/
หมายเหตุ : 1. ให้อาจารย์เตรียมไฟล์ข้อสอบ Word หรือ Text ที่ต้องการให้พร้อมก่อนวันฝึกอบรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติจริง 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จะวัด

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 30 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0582405001 โครงการการจัดการคลังข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์ D-Learn (รุ่นที่ 1) วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 30 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร

ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล : https://www.arit.rmutt.ac.th/2024/05/17/d-learn/
หมายเหตุ : 1. ให้อาจารย์เตรียมไฟล์ข้อสอบ Word หรือ Text ที่ต้องการให้พร้อมก่อนวันฝึกอบรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติจริง 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จะวัด

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 30 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0592406002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รุ่นที่ 2 (สำหรับ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด)

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 27 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา : 09:00 - 17:00 น.
สถานที่ : ห้องอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ : สำหรับ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 50 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0592406001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รุ่นที่ 1 (สำหรับ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะ/สวท./สวพ./สวส.)

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 26 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา : 09:00 - 17:00 น.
สถานที่ : ห้องอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ : สำหรับ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะ/สวท./สวพ./สวส.

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 50 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0142406001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 06 มิถุนายน 2567 - 07 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร
การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะ เพื่อประยุกต์ด้านการประชาสัมพันธ์ การสรุปผลงาน และนำไปใช้ออกแบบสื่อต่าง ๆ ขององค์กรต่อไป
ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล : https://www.arit.rmutt.ac.th/2024/05/17/up-skill
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทิมา เจริญผล ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม โทร. 0 2549 3633 (จ.-ศ. 08.30-16.30 น.) Line ID @vvc8198i หรือ คลิกลิงก์ https://lin.ee/2OOoQmNfr

จำนวนที่นั่งเต็ม ไม่สามารถลงทะเบียนได้
เปิดรับจำนวน 35 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

1

หลักสูตรทั้งหมด 5 รายการ
แสดง 5 รายการต่อหน้า