หลักสูตรฝึกอบรม

0022404003 สอบภาษาอังกฤษ Password (RT-TEP) วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 23 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา : 10:00 - 12:00 น.
สถานที่ : ห้องอบรม 3 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา,อาจารย์และบุคลากร,บุคคลภายนอก
***หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ (RT-TEP) 1 วันลงสมัครได้ 1 รอบ (เพื่อกระจายสิทธิสอบอย่างทั่วถึง ) หากมีการชำระเงินเกินกว่า 1 รอบ จะไม่คืนเงินทุกรณี
ค่าลงทะเบียน : 600 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 30 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0022404004 สอบภาษาอังกฤษ Password (RT-TEP) วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 23 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา : 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ : ห้องอบรม 3 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา,อาจารย์และบุคลากร,บุคคลภายนอก
***หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ (RT-TEP) 1 วันลงสมัครได้ 1 รอบ (เพื่อกระจายสิทธิสอบอย่างทั่วถึง ) หากมีการชำระเงินเกินกว่า 1 รอบ จะไม่คืนเงินทุกรณี
ค่าลงทะเบียน : 600 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 30 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0572405001 โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 1) วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 02 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา : 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ : ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร

ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 40 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0572405002 โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 2) วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 03 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา : 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ : ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร

ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 40 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0562404001 สวส.ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยาย"การบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต"

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 24 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา : 10:00 - 15:22 น.
สถานที่ : ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและ on-line ผ่าน zoom
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรทั่วไป
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร
การบริหารการเงิน เพื่อความมั่นคงของชีวิต
ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 80 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

1 2 Next

หลักสูตรทั้งหมด 8 รายการ
แสดง 5 รายการต่อหน้า