หลักสูตรฝึกอบรม

การสอบ English Exit Exam (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) รอบ 09.00 น. (04/10/64)

Post By : คณะศิลปศาสตร์

วันที่อบรม/สอบ: 04 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา : 09:00 - 11:00 น.
สถานที่ : การสอบออนไลน์
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรสำหรับคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา
หลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับคณะศิลปศาสตร์
ค่าลงทะเบียน : 300 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ : 1. เฉพาะนักศึกษา​ที่จะจบการศึกษา​ ภาค 1 หรือ ภาค 2 ปี​การศึกษา​ 2564 เท่านั้น 2. กรุณาชำระเงินตามกำหนดเวลา (กรณีชำระเงินเหลังกำหนดจะไม่มีรายชื่อสอบ และไม่คืนเงินทุกกรณี)​

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 100 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 4980
คณะศิลปศาสตร์
Line:

การสอบ English Exit Exam (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) รอบ 13.00 น. (04/10/64)

Post By : คณะศิลปศาสตร์

วันที่อบรม/สอบ: 04 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา : 13:00 - 15:00 น.
สถานที่ : การสอบออนไลน์
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรสำหรับคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา
หลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับคณะศิลปศาสตร์
ค่าลงทะเบียน : 300 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ : 1. เฉพาะนักศึกษา​ที่จะจบการศึกษา​ ภาค 1 หรือ ภาค 2 ปี​การศึกษา​ 2564 เท่านั้น 2. กรุณาชำระเงินตามกำหนดเวลา (กรณีชำระเงินเหลังกำหนดจะไม่มีรายชื่อสอบ และไม่คืนเงินทุกกรณี)​

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 100 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 4980
คณะศิลปศาสตร์
Line:

1

หลักสูตรทั้งหมด 2 รายการ
แสดง 5 รายการต่อหน้า